Fórum


PRAVIDLA DISKUSE

1. Do diskuse smí přispívat každý registrovaný čtenář server rozkvet.cz, který neporušil pravidla diskuse.

2. Příspěvky vyjadřují názor čtenářů. Redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat.

3. Délka příspěvku může být maximálně 2000 znaků, delší budou kráceny.

4.U jednotlivých příspěvků se zobrazí skutečné jméno diskutujících.

5. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat

    platné právní předpisy.

6. Nepřípustné jsou urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná je neúcta

    vůči zemřelým a jejich rodinám.

7. Diskutující nesmí vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám lidí.

8.Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

9.Neplacená reklama není povolena. Diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.

10. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskusí.

11. Šíření spamu v diskusích není povoleno.

12. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé

      informace...

13. Diskutující nesmějí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.

14. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které nesouvisejí s tématem diskuse a které porušují pravidla diskuse.

15. Redakce může ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí i z jiných důvodů, než je porušení

pravidel diskuse.

 


Diskusní klub- fórum: ROZKVĚT - Harmonie se čtyřlístkeme

 

 
home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2002- 2016 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info@rozkvet.cz