PSYCHOSOMATICKÁ ARTTERAPIE®

OSOBNÍ OCHRANA ZDRAVÍ UMĚNÍM

                                                 - ART BODYGUARD®

 

Jaké jsou příčiny onemocnění na úrovni prostředí?

Stav prostředí měl vliv na vznik prvních živých mikroorganizmů na planetě Zemi. Zde se život vyvíjel po mnoho miliónů let. V současné době došlo k narušení přirozeného stavu prostředí vlivem elektromagnetického smogu a rezonančních polí (například chtěné i nechtěné záření z počítačů, mobilních telefonů, mikrovlnných trub, působení vysílačů,činnost elektrospotřebičů aj.). Živé organizmy jsou těmito nepřirozenými faktory na úrovni prostředí zatíženy. Zátěž na úrovni prostředí, společně s energetickými procesy metabolizované stravy nesprávného složení, se může projevit narušením toku a stavem kvality elektromagnetické energie proudící organizmem. Může dojít k její blokaci, stagnaci, městnání atp. Tím, že nedochází k plynulému proudění elektromagnetické energie organizmem, může následně dojít k narušení funkcí životně důležitých orgánů v těle nebo například k oslabení imunitního systému.                                                       Energetickou disharmonii často vnímáme jako nervozitu, depresi, podrážděnost, bolest hlavy, nedostatečnou soustředěnost, která se ovšem na úrovni fyzického těla může projevit formou nespavosti, poruchou krevního oběhu, chronickým revmatizmem, žaludečními potížemi, různými záněty, psychickou slabostí, únavou, ale i náchylností k virovým onemocněním, infekčním chorobám aj...                                                                               

              Existuje řešení?

V případě, že jedním z mnoha způsobů selhání imunitního systému je stav našeho prostředí, je zapotřebí, hledat pomoc právě na úrovni prostředí. Můžete se seznámit  a vyzkoušet nejnovější významnýé výsledky výzkumů v oblasti Psychosomatické artterapie®,. která pomáhá řešit příčiny nemocí na úrovni prostředí.                                                                       Psychosomatické artterapie ®, je původní česká mnohaoborová  metoda, obnovující tělesný a duševní stav.  Pomáhá řešit příčiny onemocnění na úrovni prostředí. Její vznik se datuje od roku 1988.Tehdy jednorázově vznikly obrazy GA/MO, které se následně staly předmětem řady ověřovacích studií na úrovni alternativní i klasické medicíny, které Ateliér GA/MO Praha realizoval ve spolupráci např. s: Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, Vojenským technickým ústavem letectva, VŠCHT aj.                                                                   Agentura HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM navázala s Ateliérem GA/MO spolupráci a pomůcky Psychosomatické  Artterapie® zařadila do své nabídky od 11. listopadu 2003. V současné době jsou tedy pomůcky dostupné pro všechny zájemce z řad členů  i nečlenů KLUBU HARMONIE ECC .

 Výsledky výzkumu Psychosomatické artterapie®,  které je možno použit v denním životě  jsou například  pomůcky řady  ART BODYGUARD®.  Obnovují přirozené elektromagnetické energie lidského, zvířecího, rostlinného nebo buněčného organizmu, zejména v prostředí elektromagnetického smogu a rezonančních polí                                          

Na  užitné vlastnosti těchto pomůcek se vztahuje Osvědčení vydané Úřadem pro průmyslová vlastnictví v Praze pod.č. 11564, č. přih1.2001-11948

Jaké jsou účinky Psychosomatické artterapie® ?

Psychosomatická artterapie®  nenásilným způsobem uvolňuje energetické bloky, reguluje tok elektromagnetické energie v lidském organizmu, působí na termiku tkání i oběhový systém, chaos nahrazuje řádem, pomocí prostředků, které obnovují přirozené elektromagnetické pole lidského organizmu, zejména v prostředí elektromagnetického smogu a rezonančních polí. Tím tak umožňuje imunitnímu systému "vzpomenout si", jak uzdravit organizmus. Protože imunitní systém je naprogramován na. úzdravu těla, ale v prostředí chaosu, pouze nemůže vykonávat svoji funkci.

Pomůcky Psychosomatické artterapie®  tím, že působí na úrovni prostředí, nezatěžují lidský organizmus odpadními toxickými látkami. Současně působí na kvalitu elektromagnetického pole vnějšího prostředí člověka s následným ovlivněním kvality vnitřního prostředí lidského organizmu.  

V důsledku aplikace Psychosomatické artterapie®  následně imunitní systém dokáže lépe řešit příčiny, které vyvolaly stav psychické nebo fyzické disharmonie 

Shrnutí:- metoda harmonizuje a reguluje tok elektromagnetické energie v organizmu - zlepšuje látkovou výměnu - zlepšuje oběhové funkce - uvolňuje spazmy - regeneruje buňky - mění morfologii bílkovin - chaos nahrazuje řádem aj.

 

Kde může Psychosomatická artterapie®  pomoci?

Somatická, psychosomatická a psychická energetická disharmonie, kterým odpovídají například: degenerativní onemocnění - revma - artróza - zánětlivá onemocnění - stavy vyčerpanosti - migréna - vysoký krevní tlak - oběhové poruchy -poúrazové stavy - otoky - virová onemocnění - nedostatečná činnost imunitního systému - zeslabené elektromagnetické pole lidského organizmu vlivem záření počítačů, mobilních telefonů

 Co je to OSOBNÍ OCHRANA ZDRAVÍ UMĚNÍM - ART BODYGUARD®?

 ART BODYGUARD® je ochranná známka řady pomůcek, které jsou určeny k obnově a ochraně přirozené elektromagnetické energie lidského organismu – lidského biopole, zejména pokud byl vystaven zátěžovému prostředí, kde působí elektromagnetický smog a rezonanční pole například při obsluze PC.

Kdy mohou pomůcky řady ART BODYGUARD® pomoci?

 V současné době došlo k narušení přirozeného stavu prostředí vlivem rezonančních polí a elektromagnetického smogu, který vzniká v důsledku činnosti elektrospotřebičů, elektrických rozvaděčů, mobilních telefonů, monitorů počítačů, atp. Živé organismy jsou těmito nepřirozenými faktory na úrovni prostředí zatíženy. Zátěž na úrovni prostředí se může projevit například narušením kvality elektromagnetické energie organismu, její blokací nebo městnáním. V důsledku toho může dojít k narušení funkce termického a oběhového systému a dalších důležitých systémů v těle, a tím ke snížení akceschopnosti imunitního systému, což se následně promítá do kvality zdravotního stavu. Jestliže jedním z mnoha faktorů, které mají vliv na zdravotní stav lidského organismu, je stav prostředí, ve kterém se živý organismus nachází, je zapotřebí hledat pomoc na úrovni prostředí. Zde může právě řada pomůcek ARTBODYGUARD© sehrát významnou roli při harmonizaci Vašeho prostředí prostřednictvím modulovaného elektromagnetického záření viditelného světla nebo tepla vyzařovaného z lidského organismu.

Jak mohou pomůcky ART BODYGUARD® pomoci?

V důsledku kvalitativní změny elektromagnetického pole vnějšího prostředí dochází ke kvalitativní změně elektromagnetické energie v organismu, uvolňují se spasmy, harmonizuje se činnost mozkových hemisfér, zlepšuje se látková výměna, regulují se oběhové a termické funkce aj. Tím prostředek přispívá k mobilizaci imunitního systému a zlepšení celkového zdraví. Vzhledem k tomu, že prostředek není zdrojem energie, nemůže dojít k "předávkování" ani při jeho dlouhodobé aplikaci.

Jak pomůcky ART BODYGUARD® používat?

Pomůcky řady ART BODYGUARD® nejsou vázány na zrakový orgán, protože jejich účinnost je dána informací, která je zprostředkována elektromagnetickou silou, fotony a elektrony na úrovni interakce polí daného prostředí. Jejich aplikace se provádí kontaktním nebo bezkontaktním přiložením dlaně pravé ruky na prostředek.

Kam s nimi?

Pomůcky se lepí tak, aby byly vystaveny kontaktnímu nebo bezkontaktnímu vlivu dlaně pravé (popřípadě levé)ruky: Po sejmutí ochranné pásky přiložte samolepku lepící stranou na Vámi zvolené místo a přitiskněte k podkladovému materiálu..   

Příklad: Samolepku "ZEMĚ" přilepte na plochou část PC myši, kterou umístěte na podložku UNIVERZUM  - další pomůcku řady ART BODYGUARD®. Informaci na pomůcce umístěte podle tištěné přílohy tak, aby směřovala do středu dlaně  pravé/levé ruky                 . Údržba je velmi jednoduchá - při zašpinění pomůcku lehce otřete vlhkým hadříkem ve směru hodinových ručiček.

Vitalita pro uživatele mobilních telefonů

A.VITALITA samolepka zejména pro uživatele mobilních telefonů

Vliv působení pomůcky ART BODYGUARD®
Následující snímky dokumentují l změnu kvality elektromagnetického pole testované osoby.
První zobrazuje stav elektromagnetického pole testované osoby bez ovlivnění - nativ.
Druhý zobrazuje částečné snížení kvality elektromagnetického pole testované osoby v průběhu hovoru mobilním telefonem.
Třetí zobrazuje kvalitativně vyšší stav elektromagnetického pole testované osoby v průběhu hovoru mobilním telefonem při současné aplikaci pomůcky VITALITA.

Doporučené použití VITALITY

 • částečná eliminace vlivu působení elektrospotřebičů, elektromagnetického smogu a rezonančních polí
 • obsluha mobilního telefonu
 • stresové situace např. tréma, neuróza
 • psychická a fyzická zátěž
 • stavy vyčerpanosti a únavy
 • energetická posila slinivky, žaludku, plic, ledvin, močového měchýře a nervů                                                     

   

bez ovlivnění

při telefonování

telefonování s prostředkem VITALITA

B.HARMONIE

samolepka pro uživatele motorových vozidel

 Vliv působení pomůcky řady ART BODYGUARD®
Snímky infravizního měření infračerveného
Harmonie pro uživatele motorových vozidelzáření termovizní kamerou dokumentují objektivní působení pomůcky ART BODYGUARD® v rámci působení Psychosomatické artterapie®.
První snímek zachycuje stav vyčerpanosti, únavy a nedostatečné kvality elektromagnetické energie levé nohy.
Druhý snímek zobrazuje stav vitality s kvalitativně vyšší úrovní elektromagnetické energie v průběhu bezkontaktní aplikace pomůcky ART BODYGUARD

Doporučené použití HARMONIE

 • pobyt v elektromagnetickém smogu a rezonančních polích, eliminace vlivu působení elektrospotřebičů
 • stavy vyčerpanosti a únavy, stresové situace, neuróza
 • energetická harmonizace srdce, oběhového systému, sleziny, žaludku, slinivky, jater aj.

stav vyčerpanosti

teploty

stav vitality s prostředkem Harmonie

C. UNIVERZUM Podložka pod myš

Univerzum sada pro obsluhu PCVliv pomůcky řady ART BODYGUARD®
Snímky infravizního měření infračerveného záření termovizní kamerou dokumentují objektivní působení dvou prostředků ART BODYGUARD® u ženy, která má nedokrvené články prstů po 30 minutové práci na počítačové technice - viz horní snímek.
V průběhu několikaminutové aplikace prostředku došlo k prokrvení a prohřátí článků prstů viz spodní snímek termovize.

Doporučené použití soupravy UNIVERZUM

 • obsluha počítačové techniky
 • pobyt v rezonančních polích a elektromagnetickém smogu
 • charakter univerzálu, únava, stres, virová onemocnění
 • energetická posila funkce oběhového systému, termiky, pohybového ústrojí, plic, jater, sleziny, žaludku, slinivky a ledvin

nedokrvené články prstů

prokrvení a prohřátí článků prstů s prostředkem Univerzum

Země pro obsluhu PC

D. ZEMĚ 

Samolepka na myš pro PC

 

 

Vliv pomůcky ART BODYGUARD®
Snímky infravizního měření infračerveného záření termovizní kamerou dokumentují objektivní působení prostředku ART BODYGUARD® u muže, který má nedokrvené články prstů - viz horní snímek.
V průběhu aplikace prostředku došlo k prokrvení a prohřátí článků prstů - viz spodní snímek termovíze.

Doporučené použití  ZEMĚ

 • obsluha PC, pobyt v rezonančních polích a v elektromag. smogu
 • energetická posila funkce oběhového systému, látkové výměny, ledvin, močového měchýře

nedokrvené články prstů

prokrvení a prohřátí článků prstů s prostředkem Země

 

  ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA POMŮCEK OCHRANY ZDRAVÍ UMĚNÍM zde