Mario Livio: 

ZLATÝ ŘEZ                                                      

Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě

2006, ARGO/DOKOŘÁN,, 255 stran, formát23x16cm, česky, vázaná vazba, 500gr.(1. vydání)
 

  128 obr., přeložil Petr Holčák, Cena 499,-Kč

Izraelský astrofyzik Mario Livio provádí čtenáře „historií fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě“. Iracionální číslo 1,61803..., příbuzné známého pí, odvodili starořečtí matematici z prostého rozdělení úsečky na dva nestejné díly. Zklamání z nepřítomnosti zlatého řezu v lidských výtvorech je v Liviově knize bohatě vyváženo úžasem nad fascinujícími matematickými vlastnostmi tohoto čísla a nad tím, jak se poměr zlatého řezu nečekaně objevuje v celých komplexech jevů vnějšího světa – od nejmenších stavebních částí některých látek přes růst rostlin a živočichů až po strukturu vesmíru.

Co mají společného půvabné uspořádání okvětních lístků růže, slavný obraz Salvadora Dalího Poslední večeře, nádherné spirálovité skořápky měkkýšů a rozmnožování králíků_ Jen stěží uvěříme, že tyto na první pohled naprosto nesourodé jevy se skutečně točí kolem jediného čísla, anebo geometrického poměru, takzvaného fí. Toto číslo začíná 1,61803 a je v jistém ohledu nejiracionálnějším ze všech iracionálnějších čísel vůbec. Znali ho již starověcí matematikové a v 19. století získalo čestná označení "zlaté číslo", "zlatý poměr" a především "zlatý řez". Obdiv k němu vedl dokonce až k označení "božská proporce".

Kniha provádí dějinami zlatého řezu od jeho chápání u pythagorejců a Eukleida, prozkoumává zda tento poměr byl použit staviteli Cheopsovy pyramidy či aténského Parthenonu. Pátrá po zlatém řezu v tajemném úsměvu  Mony Lisy i na obrazech dalších renesančních malířů, v hudbě klasických i moderních skladatelů.  Na cestě se setkáme s nekonečnými řetězovými zlomky, pentagramy, fraktály, prvočísly, schránkami hlavonožců, tvary galaxií, házením mincí i chováním burzy, naučíme se několik triků bleskového počítání, které využívají právě vlastností zlatého řezu. Podíváme se také, proč se toto číslo ocitlo v centru zájmu experimentů spadajících do psychologie. Dějiny zlatého řezu nás nakonec přivedou až k otázce, odkud se vlastně bere matematika a jak je možné, že představuje tak účelný způsob popisu světa, ve kterém žijeme.

Dr. Mario Livio je profesí astrofyzik Narodil se v Rumunsku, odkud jeho rodina emigrovala do Izraele, kde Livio získal univerzitní vzdělání. Na místních univerzitách také působí jako profesor fyziky. V současnosti  pracuje jako vedoucí jedné ze skupin Hubble Spaces Telescope Science Institute(Vědeckého ústavu Hubbleova vesmírného dalekohledu) Mezi jeho odborné zájmy patří kosmologie, explose supernov, temná energie, procesy odehrávající se v blízkosti černých děr i otázky původu inteligentního života. Kromě  "Zlatého řezu" napsal několik dalších populárně-vědeckých knih, zatím poslední z nich je "The Equation that Couldn´t Be Solved (Neřešitelná rovnice).

O číslo známé jako zlatý řez nebo zlatý poměr se Mario Livio začal zajímat  před patnácti lety, když chystal přednášku o estetice ve fyzice (opravdu se to nevylučuje). Od té doby toto téma  nemohl z hlavy vytěsnit. K sepsání této knihy přispělo mnoho jeho kolegů i studentů, kteří mu pomohli neocenitelnými informacemi a mimořádně podnětnými diskusemi.

**********************************************************************************

OBSAH KNIHY

Poděkování........................................................... ........................5

I. Kapitola Předehra k číslu..........................................................9

2. Kapitola Tón a pentagram .......................................................18

Tři už jsou dav

Počítáme si na prstech

Naše čísla, naši bozi

Pythagoras a pythagorejci

Pro rozumnou bytost je iracionálno nesnesitelné

III. Kapitola V základech pyramid čnících ke hvězdám?......43

"Než Babylon kles v prach"

Hluboko v zemi egyptské

Pyramida čísel

IV. Kapitola Druhý poklad ..........................................................60

Platón

Panenská komnata

Krajní a střední poměr

Překvapení za každým rohem

Doba temna

V. Kapitola Syn dobrosrdečné povahy........................................85

Králík myslí jen na další králíky

Zlatá Fibonacciho čísla

"Kvadratury" obdélníků

Jedenáctý je hřích

Pomsta šedesátkové soustavy

Proč 1/89?

Trik bleskového sčítání

Pythagorejská Fibonacciho čísla

Jak se slunečnice otáčí za svým bohem

Povstávám jiný, a přece vždy stejný

VI. Kapitola Božská proporce (poměr).......................................113

Zneuznaný renesanční hrdina?

Melancholie

Mysterium Cosmographicum

VII. Kapitola Malíři a básníci užívají stejnou licenci .................144

Tajná geometrie umělců?

Smysly mají potěšení ze správných proporcí

Zlatá hudba

Plán Pythagoras dal

VIII. Kapitola Od dlažby k nebesům.............................................180

Vydlážděná cesta ke kvazi krystalům

Fraktály

Zlatá cesta Wall Street

Králíci a házení mincí

IX. Kapitola Je Bůh matematik?...................................................207

Matematika má překvapovat

Nepřiměřená efektivnost matematiky

Dodatky .......................................................................................................................228

Doporučená literatura .............................................................................................241

Seznam svolení k přetištění......................................................................................248

Rejstřík........................................................................................................................251

*****************************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu " ZLATÝ ŘEZ"  a "NEŘEŠITELNÁ ROVNICE "od  Maria Livia je možno získat u nás za 490,-Kč

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

 informace též na       TEL/FAX: 274 860 825 

Objednávat můžete zde --->>
 

***************************************************************************************

home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info@rozkvet.cz