Právo nežít v chudobě.

    Chudoba jako porušování lidských práv

      2010, Filosofia, Brožovaná, 20x14 cm, 142 stran

 

Publikace je výsledkem práce mezinárodního výzkumného týmu Social Watch. Její letošní vydání v českém jazyce se kryje s Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který má z chudoby učinit veřejné téma a přispět tak k jejímu odstraňování. Mohlo by se zdát, že chudoba není v relativně bohaté Evropě velkým problémem. Avšak přibližně 17 procent Evropanů má tak nízké příjmy, že jim neumožňují zajistit ani základní životní potřeby. Zároveň je nutné řešit chudobu v dalších částech světa, především v rozvojových zemích, které se často potýkají s extrémní chudobou, jež každý den ohrožuje životy desítek milionů lidí. Globální provázanost ekonomiky a dalších oblastí našeho života zvyšuje naši odpovědnost vůči chudým v České republice a na dalších místech Evropy, ale na celém světě.

Mezinárodní síť organizací Social Watch mapuje a analyzuje chudobu a nerovnosti mezi muži a ženami a připomíná vládám plnění jejich závazků zakotvených v mezinárodních právních dokumentech a lidskoprávních deklaracích, s důrazem na sociální a ekonomická práva. 

Kniha dokládá, že globální provázanost ekonomiky a dalších oblastí našeho života vyžaduje zvýšení odpovědnosti vůči chudým nejen v České republice a na dalších místech Evropy, ale na celém světě. Chudobu je třeba chápat jako porušování lidských práv.                          

********************************************************************************************************************

Informativní obsah knihy

Předmluva: Právo nežít v chudobě..............................................................................7

1. STANOVISKO SOCIAL WATCH

O chudobě z hlediska hospodářských, sociálních a kulturních práv............................................11

Význam hlediska lidských práv pro strategie rozvoje a strategie odstraňování chudoby.......................27

Úvahy o chudobě z hlediska lidských práv......................................................................39

2. DALŠÍ PERSPEKTIVY

Úvahy o porovnání chudoby v různých zemích...................................................................57

Lidská práva a boj za odstranění chudoby.......................................................................71

Chudoba a lidská práva...........................................................................................85

"Rozvojové" megaprojekty: Cesta k omezení nebo zvětšení chudoby?............................................93

Náročný úkol - spojit chudobu s porušováním lidských práv....................................................105

Úvahy a otázky ke složitým vztahům diskriminace a chudoby...................................................115

DOSLOV: Problém chudoby z českého a evropského hlediska....................................................119

*****************************************************************************************************************

    Objednávka 

Knihu je možno zakoupit za 104,-Kč + poštovné podle  tarifu České pošty .

Objednávat můžete i zde --->>

 ****************************************************************************************************************

  

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

        © 2010 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email:infozavináčrozkvet.cz