KNIHY PETRA VANČURY O DEMOKRACII

Autor ve svých knihách hledá odpovědi na otázky, co je podstatou demokracie a jak by demokratická veřejná služba měla být uspořádána.

 

DEMOKRACIE

 2023, Trinitas, 184 stran, 18 x 14 cm, pevná vazba,  1.vydání

Motto:

         Tam svět se hne, kam se síla napře

 

Anotace

Kniha vysvětluje základní principy demokratické veřejné služby a popisuje její další nejvýznamnější prvky,které jsou sice známé, ale často nejsou všechny uplatňovány.
Předkládá také do veřejné debaty dva nové prvky: Volby zdola, a náhradu nefunkčního protikorupčního působení trojice základních správních institucí, zákonodárných, výkonných a soudních, protikorupčním působením (checks and balances) trojice jiné  – soustavami zastupitelstev výkonných, kontrolních a mediálních.

Stručný obsah knihy

Předmluva.......................................................................13

Úvod..............................................................................16

I. Nedostatky současných demokratických správních systémů........20

II. Poctívá demokracie.........................................................37

III. Slovník..........................................................   ...........87

  


TEORIE DEMOKRACIE

  2012, Trinitas, 111 stran, 18 x 14 cm, brožovaná,  1.vydání

Motto:

            Pravda je nejlepší nadějí lidstva na lepší svět

                                                                   (Ronald Wilson Reagan)   

Podstatou dnes vyprázdněného konceptu "demokracie" je občanská samospráva - politici nemají vládnout, mají provádět "veřejnou službu" jako zaměstnanci občanů. Autor ukazuje, že hlavním zdrojem rozhodování musí v demokracii být otevřená veřejná debata s plným přístupem všech občanů k informacím o činnosti veřejné služby, a ne domluvy politiků za zavřenými dveřmi.

Autor (1949) vystudoval matematickou analýzu na Karlově universitě, ale místo aby se živil matematikou, nastoupil do trhlárny. Vyučil se truhlářem a jedenáct let pracoval u ponku. V roce 1985 se nechal přemluvit, aby šel dělat vedoucího provozu truhlářů a čalouníků v Dobrušce. Z toho místa jej v roce 1989 vyhodili, poté co si dovolil zaslat ONV kandidaturu na místo ředitele podniku- v rámci perestrojky si tehdy všechny podniky musely "zvolit" ředitele.

Po listopadu pracoval pro Občanské fórum, stal se členem rady Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou a poté zástupcem přednosty Okresního úřadu.

V roce 1993 nastoupil na ministerstvo zahraničí a byl vyslán do Washingtonu jako zástupce velvyslance.

Po návratu v roce v roce 1997 odešel do neziskového sektoru, několik let pracoval v Občanském institutu a potom spolu zakládal nový institut ZVON - sdružení pro svobodu a demokracii, jehož předsedou je dodnes.

Síla knihy je v důkladném novém promyšlení samotného konceptu demokracie a jeho základních principů a předpokladů..

********************************************************************************************************

Stručný obsah knihy

Úvod.........................................................................11

1. Předpoklady a východiska demokracie...................................19

2. Základní principy a ustanovení demokracie..............................29

    2.1.Předmět demokracie.....................................................................................................31

    2.2. Základní pravidla vzájemného chování..................................................................38

   2.3. Ústava................................................................................................................................41       

3. Občanské nástroje demokracie.....................................................................   ...........48

   3.1. Občanská aktivita...........................................................................................................50

     3.2. Vzdělání o demokracii...................................................................................................53

     3.3. Veřejná debata a demokratické rozhodování občanů.....................................55

     3. 4. Průhlednost a tok informací                                                    ...............61

     3. 5. Občanská kontrola.......................................................................................................65

             Principy a pavidla občanské kontrolní činnosti................................................68

             Některé významnější oblasti občanské kontroly..............................................70

             Ochrana proti korupci................................................................................................71

4. Demokratický proces.....................................................73

   4.1. Občanská zakázka.........................................................................................................77

     4.2. Volby...................................................................................................................................80

     4.3. Hlavní okruhy veřejné služby.....................................................................................88

     4.3. a Působení nástrojů demokracie.................................................................................89

     4.3. b Základní pravidla, zákonodárství a justice........................................................92

    4.3. c Vzdělávání........................................................................................................................96

    4.3. d Hospodářská regulace................................................................................................97

   4.3. e Bezpečnost .....................................................................................................................100

   4.3. f Služby obohacující život............................................................................................105

   4.3. g Kultura................................................................................................................................106

   4.4. Výkon veřejné služby.........................................................................................................107

  4.5. Hodnocení veřejné služby................................................................................................110

********************************************************************************************************

Objednávka knih

 Knihy JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ SKLADEM,

Objednávat můžete zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012- 2023 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,