MAGNETOTERAPIE -

 

a) " MAGNETOTERAPIE" - Informační průvodce při léčbě

a použití pulsního magnetického pole

2005, Magenta, 44 stran, formát A5,

Brožura informuje o vlastnostech, účincích, výsledcích klinických testů a zkušenostech s používáním

 pulsního magnetického pole

b) " MAGNETOTERAPIE" - Obrazový průvodce při léčbě

pulsním magnetickým polem,

2005, Magenta, 2 strany, formát A3,

Příloha obsahuje nákres lidského těla s aplikačními body k použití magnetoterapie

 

Regenerační a léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy již více než 2000 let.

Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat nízkofrekvenčního magnetického pole

v nejrůznějších oblastech medicíny.

Jeho působení kladně ovlivňuje biochemické a biofyzikální děje v buňkách a optimalizuje průchodnost

 buněčných membrán. Výsledkem tohoto procesu je zvýšené zásobování buněk kyslíkem a ostatními

důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny. Díky tomuto působení na lidský organismus

je pulsní magnetoterapie účinným nástrojem v léčbě širokého spektra chorob a bolestivých stavů.

Přístroje vytvářejí  specifické nízkofrekvenční pulsní magnetické pole, které má na člověka přímé

regenerační účinky a tím harmonizuje fyzickou a psychickou kondici

Magnetoterapie je na rozdíl od používání léků nenávyková, bezpečná a vysoce účinná fyzikální léčebná

 metoda, která slouží jak

*  k předcházení  (prevenci)chorob, tak i

 * ke zmírňování jejich následků .

*********************************************************************************************************************

STRUČNÝ OBSAH BROŽURY

1.Historické souvislosti

2. Magnetické pole a organismus

3. Použití pulsního magnetického pole v klinice

*Ischemická choroba srdeční a hypertenze * Onemocnění periferních cév * Plicní onemocnění * Onemocnění gastrointestinálního traktu

(trávicího ústrojí) * Neurologická onemocnění*revmatická onemocnění * Pediatrie * Dermatologie * Traumatologie * Gynekologie *

Urologie *Stomatologie * ORL(ušní, nosní, krční) * Oftamologie(oční) * Další onemocnění

4.Kontraindikace použití magnetoterapie

5. Obecné zásady a upozornění pro použití pulsního magnetického pole

6. Použitá literatura

7. Příloha -Obrazový průvodce nákres lidského těla + seznam aplikačních bodů

***************************************************************************************************************************************

Objednávka brožury

 Brožuru "MAGNETOTERAPIE (a + b) můžete zakoupit za 50,-Kč

+ poštovné podle tarifu České pošty

 Objednat brožuru můžete     

Objednávat můžete  zde --->> 

*****************************************************************************************************************