PŘÍLEŽITOSTI KE ZMĚNĚ SOUČASNÉHO STAVU


Vaše nová příležitost a perspektiva

Vážená, Vážený

hledající novou příležitost ke změně současného stavu!

1.PLACENÉ SPOTŘEBITELSTVÍ

PRVNÍ MOŽNOST jak změnit současný stav je placené spotřebitelství.

Máte někdy pocit, že jste uvízli v pasti? V pasti závislosti na někom nebo na něčem mimo nás ? Vydělávání si na živobytí nás natolik zaměstnává, že zapomínáme skutečně žít.

Existuje způsob jak být svobodný! Jak se zbavit pouhého „přežívání“ a získat znovu tvůrčí vládu nad svým životem. Nabízí

* neobyčejnou svobodu volby,

* neomezené možnosti největšího úspěchu, jaký si dovedete představit v jakémkoliv   aspektu vaší práce nebo života

* šanci jednou provždy získat úplnou kontrolu nad svým životem- můžete tedy skutečně být tím, kým chcete být, dělat to co chcete a mít to, co jste kdy chtěli mít

Pokud chcete nějakou příležitost opravdu využít, je třeba ji přijmout dříve, než ji ostatní pochopí jako samozřejmost. Většinou je to tak, že nám řada příležitostí proklouzne mezi prsty. Nejdříve čekáme a pak ji uchopujeme v okamžiku, kdy už je konkurence tak velká, že nemáme ani nejmenší šanci se prosadit.

CHCETE MÍT ZAJIŠTĚNOU BUDOUCNOST ?

Všechno po čem jste v životě toužili, můžete získat změnou místa nakupování a předání této informace svým nejbližším, tj. stát se placeným spotřebitelem. Jsem si vědom, že toto tvrzení je naprosto v příkrém rozporu s vaší dosavadní zkušeností. Vypadá to nepravděpodobně a přesto to naprosto logicky funguje.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

Je logické, že lidé budou raději nakupovat tam, kde je to levnější, než tam, kde je to dražší?

Je logické, že lidé upřednostňují nákupy kvalitního zboží před průměrným?

Je logické, že lidé budou raději nakupovat tam, kde jsou za to finančně odměňováni?

Jestliže na výše uvedené otázky odpovíte kladně, pak z nich vyplývá i následující otázka.

Je logické, že placené spotřebitelství představuje obrovskou mimořádnou podnikatelskou příležitostí budoucnosti?

Činnost placeného spotřebitelství (dále jen PS) je v současnosti jednou z nejperspektivnějších profesí.
PS je nejdynamičtěji se rozvíjející oblast ekonomiky nejen ve světě a v celé Evropské unii, ale také v ČR.

PS spočívá v tom že  NENAKUPUJETE V OBCHODĚ, ALE PŘÍMO OD VÝROBCE, řeknete o tom přátelům a získáte opravdové životní jistoty nejen pro sebe, ale i pro své děti a jejich děti.

Placené spotřebitelství všem plnoletým občanům bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, vzdělání, věk, rodinné zázemí, náboženství a politickou příslušnost umožňuje:

* být pánem svého života * vydělávat více peněz * přispívat ostatním

* věrohodný způsob, jak vlastnit živnost řízenou z domu,

* a směřovat výše.

PS vůbec nepočítá s nikým, kdo prodává. Náplní placeného spotřebitelství je nakupování, nikoliv prodej!.

Podstatou PS je také informace a služba .Placené spotřebitelství přitahuje zájemce s průměrným kapitálem z nejrůznějších prostředí.

Důvodem jsou: *nízká rizika a

                * přiměřené počáteční výdaje.

Role placeného spotřebitele se stala novou šancí pro toto tisíciletí. Půvab této jedinečné příležitosti spočívá také v tom, že si ji zaměstnanci mohou přibrat ke své profesi jako náhradu nedostatečných příjmů a pro podnikatele může znamenat možnost vytvoření záchranného kola proti " utonutí" v temných vodách hrozících rizik a klíč k zisku bytostně chybějícího volného času.

Mezi největší klady PS  vedle úžasné jednoduchosti lze zařadit i skutečnost, že souběžně se ziskem financí přináší i zisk času. Za jednou odvedenou práci je ohodnocován celý život jak placený spotřebitel, jeho děti, jejich děti i další generace. Navíc placení spotřebitelé, kterým byla tato možnost ukázána, ke svým nákupům náš čas nepotřebují.

Pokud budeme trávit se svými dětmi dovolenou na slunném pobřeží nebo na zasněžených svazích hor, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Pokud dlouhodobě onemocníme, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Pokud odejdeme do důchodu, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Stačí vám odpovědi na tyto otázky k pochopení, proč největší odborníci této planety řadí placené spotřebitelství na samotný vrchol žebříčku podnikatelských aktivit?

Placené spotřebitelství je jediný způsob jak mohou obyčejní lidé přijít k výjimečným příjmům ve formě doplňkového a mimořádného příjmu.

Umožňuje: * aby člověk vytrval a pokud chce neustále svoje bohatství zvětšoval

      * práci jak na VP a HPP, při které už ve fázi učení si člověk vydělává

* neexistenci žádného stropu výdělku, zejména pro ženy - 65% podnikatelů v tomto oboru jsou ženy, neboť lépe ovládají umění vysvětlovat a hovořit.....průměrný muž denně vysloví 12 500 slov a žena 25 000 slov tj. 2x tolik ! Ženy rády hovoří a dělí se o zkušenosti

* je pro většinu žen ideálním oborem - je vybudován na systému péče a výchovy. Spočívá v péči o druhé, v dodávání odvahy a ve vedení k úspěchu

* doslova přetváří životy lidí. Umožňuje osobní růst. Rozvíjet své schopnosti a zejména napomáhat úspěchu druhých, což vede ke zmizení soustředění na sebe sama a očividně mládnout.

* osvojit si tolik užitečných dovedností: umění naslouchat, komunikovat, hovořit na veřejnosti, podnikat, organizovat, učit, vést, zacházet s penězi, navazovat přátelství.

* může vás učinit lepšími bez ohledu na vaší životní situaci

* způsob, jak být obohacován v přirozeném procesu sdílení

K tomu, abyste se stali v budoucnosti vysoce úspěšnými a uznávanými osobnostmi a získali veškeré životní jistoty, po kterých jste celý život toužili, stačí:

Věci, které jste doposud kupovali v obchodě, můžete nakoupit TAKÉ za daleko příjemnější ceny přímo od výrobce, který je ochoten vám za to zpětně zaplatit.

Svoji výbornou zkušenost s placeným spotřebitelstvím předejte vašim nejbližším přátelům a známým.

Tyto dva jednoduché kroky vám mohou přinést to, o čem jste celý život snili

Znáte nějaký jiný obor, kde můžete vydělat peníze tím, že je vydáváte?

Pokud máte zájem o placené spotřebitelství vyžádejte si podrobnější informace a nabídku na adrese zde

 

2.NABÍDKA ÚČASTI V MEZINÁRODNÍM VĚRNOSTNÍM PROGRAMU (dále jen MVP)

                          "Z KAŽDÉHO NÁKUPU PENÍZE ZPĚT"

DRUHÁ MOŽNOST jak změnit současný stav je jedinečný MVP " Z každého nákupu peníze zpět "byl vytvořen mezinárodním sdružením spotřebitelů a dodavatelů. Jedná se o světovou novinku překračující země a odvětví, ve které existuje mnoho inovačních možností.

Tato jedinečná myšlenka spojuje čím dál více lidí i společností v nákupním společenství, které překračuje všechny hranice a odvětví.

Tajemství MVP se nachází v dynamice myšlenky.

Prostřednictvím strategického budování mezinárodní obchodní a klientské sítě tak vzniká jedinečná Vítěz-Vítěz-Vítěz strategie.

 V loňském roce měla firma provozující MVP obrat 470 mil. EUR.

Na rozdíl od jiných věrnostních programů, které spolupracují s 10 až 20 velkými obchodními partnery, firma  rozvíjí nákupní síť z různých odvětví v kombinaci s 60 000 malými i velkými podniky v Čechách a samozřejmě také v ostatních evropských zemích.

V současné době působí  v 18 ti státech Evropy a vstup dalších 14 zemí Evropy se připravuje.   50 milionů potencionálních klientů.
 Dnes má systém v Evropě
cca 1 milion účastníků (spotřebitelů)  a již přes 17 000 obchodních partnerů, kteří velmi efektivně spolupracují. Díky těmto smluvním obchodním partnerům jsou pokryta téměř všechna odvětví. A tato síť se neustále rozšiřuje. Lyoness se dynamicky rozrůstá o více než 1000 klientů denně po celé Evropě.

V České republice je v současné době cca 1700 obchodních partnerů – a denně jich přibývá ! Mezi obchodní partnery v ČR patří např. TESCO Stores ČR, KIKA Nábytek, Baumax s.r.o., BAŤA, OMV, Interspar Praha, Marks & Spencer, Sportissimo, Ford Charouz, Shell, Česká pojišťovna, Centrum Rozkvět Harmonie a další obchodníci v oblasti výpočetní techniky, potravin, cestovního ruchu, autoservisů, autobazarů, knihkupectví a jiných).

Současná situace, kdy o firmě provozující MVP v České republice ví jen někteří lidé, se po proběhnutí připravované rozsáhlé reklamní kampaně zcela změní. O MVP potom bude vědět každý, kdo sleduje televizi, poslouchá rádio nebo jezdí kolem billboardů.

V systému je skupina zákazníků, kteří svou nákupní sílu směrují na smluvní obchodníky systému..
Pro obě strany to má své
výhody.

Výhody pro klienty:

Výhody pro smluvní obchodníky systému jsou tyto:

Na webové stránce firmy provozující MVP najdete seznam obchodníků(smluvních partnerů)  a mnoho informací o systému.

Na naší webové stránce http://rozkvet.cz máte možnost  nakupovat v e-obchodě mimo jiné i ve věrnostním programu.

Pokud dosud nejste členem MVP, najdete přihlášku /registrační formulář) zde .

Na základě úspěšné registrace budete potom od nás dostávat potřebné další informace o systému výhod MVP a zároveň vám nabídneme možnost internetového vzdělávání, které vám umožní využít systém naplno,vzdělávat sebe i vaše klienty, získat co nejvíce peněz v co nejkratší době, získat informace k osobnímu rozvoji a získat informace o akcích, které pro vás připravíme.

Vaše registrace se vyplatí ! Staňte se nyní zdarma (bez jakékoliv další povinnosti) stálým zákazníkem  a s trochou štěstí profitujete již při Vaší registraci. Neboť se  losuje mezi všemi, kteří se nyní zaregistrují, každý měsíc nákupní poukázky až do výše 3 200,- Kč. (Tohoto slosování se zúčastní i ti, kteří se k systému zaregistrují na naší webové stránce

2.1. NABÍDKA + REGISTRACE PRO SPOTŘEBITELE do MVPzde

2. 2. NABÍDKA PRO DODAVATELE - smluvní obchodníky MVP zde

2. 3. NABÍDKA PRO BUSINESS PARTNERY MVP zde

 


home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2010 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena