O nás

Motto: "Život je velká slavnost, na kterou jsme všichni pozvání.

                 Jen na nás záleží jak každý okamžik harmonicky prožijeme ."

Za sto let nebude důležité, jak velký jsme měli dům, kolik peněz jsme měli na kontě, ale co jsme udělali pro naše děti a příští generace. V srdci každého z nás je jedna velká touha – mít zdravé děti. V srdcích našich dětí je stejně silná touha.
    Myšlenka – dát příležitost každému z nás zlepšit zdraví ve všech rovinách bytí, zlepšit kvalitu, úspěch a prohloubit radosti denního života a zároveň zmírnit negativní dopad lidských aktivit na okolní svět s velmi reálným předpokladem úspěchu vedla k formulování programu s názvem

PROGRAM HARMONIE,
tj. Program k obnově a harmonickému rozvoji živých bytostí, jejich sídel

a jejich životního prostředí ”

Cíle PROGRAMU jsou:

    - výchova občanů k převzetí odpovědnosti za obnovu a rozvoj jejich zdraví i jejich bližních (včetně všech živých bytostí)

    - výchova občanů k převzetí odpovědnosti za obnovu a rozvoj zdraví planety i životního prostředí

   - výchova občanů k převzetí odpovědnosti za obnovu a rozvoj jejich sídel

   - vytváření podmínek ke vzniku sítě center pro volný čas se specifickou náplní aktivit k vnější i vnitřní harmonizaci dětí

     i dospělých jako míst pomoci lidem bez rozdílu věku k nové kvalitě života   (Podrobněji viz oddíl - PROGRAM )

 Původní myšlenka Programu vznikala v letech  1967 až 1969.

PROGRAM HARMONIE byl  na veřejnosti publikován prvně v roce 1989.

K propagaci, podpoře a vytváření podmínek k postupné realizaci PROGRAMU HARMONIE byla v roce 1990 založena

 AGENTURA HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM jako agentura služeb pro volný čas.

 Zakladatelem  a majitelem agentury HARMONIE se čtyřlístkem je Ing.Rudolf VondŘich  (1942).

Agentura  vznikla z přesvědčení že lidský život je nesen čtyřmi hlavními aspekty

               – láskou bez podmínek,

            - prací na sobě,

            - prací pro společnost(služba)

            - vírou, která je motivací k žití vůbec.

V podstatě jde o to, aby tyto čtyři složky zůstávaly v rovnováze, aby žádná z nich nepřevážila nad ostatními, jinak se člověk stává nešťastným.

Tyto čtyři podstaty jsou vyjádřeny ve znaku a symbolu  Programu i Agentury HARMONIE i jejich aktivit.

Tento princip se stal jakýmsi klíčovým kódem. Symbolizuje jej kombinovaná národní slovní a obrazová chráněná známka

složená z nepravidelných srdíček do tvaru čtyřlístku a názvu Harmonie.

 

Barevný čtyřlístek jako symbol harmonie a štěstí může být vykládán ve více rovinách:

Každé srdíčko čtyřlístku je barevně i tvarově jiné, teprve jejich spojením se vytváří harmonie částí a celku.

Každý z nás je jiný (svůj originál), teprve společně jsme schopni něco smysluplného harmonického vytvořit a rozvíjet.

Harmonii chápeme jako dynamický proces neustálého usilování.

 

 *******************************************************************************************

Cíl činností:
Odpovědět na otázky:

Hlavní náplní  činnosti Agentury je předávání informací, zkušeností, výuka dovedností, organizace a nabídka aktivit, které zájemcům umožní zlepšit zdraví,kvalitu, úspěch a radosti denního života včetně zlepšení péče o životní prostředí a mezilidské vztahy s cílem podpořit novou kvalitu života.

Služby a výrobky k obnově a zlepšení fyzického, duševního, duchovního a sociálně emociálního zdraví, kvality, úspěchu a radostí denního života  k podpoře rozvoje osobnosti a nové kvality života  agentura nabízí prostřednictvím aktivit:

1. INTERNETOVÝ OBCHOD ROZKVĚT HARMONIE se čtyřlístkem zdraví

2.  PORADNA ROZKVĚT HARMONIE jako místo

                               - k pomoci lidem bez rozdílu věku k nové kvalitě života

                               - k tvorbě BUNĚK ROZKVĚTU HARMONIE  

3. KLUB ROZKVĚT - MOJE ŠŤASTNÁ RODINA


ad 1. INTERNETOVÝ OBCHOD ROZKVĚT HARMONIE

ROZKVĚT HARMONIE se čtyřlístkem zdraví je obchodní značka internetového a vzorkového kamenného obchodu agentury Harmonie se čtyřlístkem,k prodeji cíleně vybraného ojedinělé nabídky výrobků zejména k obnově a zlepšení fyzického, duševního, duchovního a sociálně emociálního zdraví, kvality, úspěchu a radostí denního života  od dodavatelů z celého světa k podpoře nové kvality života.

ROZKVĚT HARMONIE se čtyřlístkem zdraví oslovuje zákazníky oceňující výrobky špičkové kvality k obnově a rozvoji fyzického, duševního, duchovního a sociálně emociálního zdraví, kvalitě, úspěchu a radostí denního života, ekologické domácnosti, podporující za co nejnižší ceny na českém trhu rozvoj nové kvality života.  

ROZKVĚT HARMONIE  nabízí "pod jednou střechouvybrané výrobky, které mají velikou užitnou hodnotu za překvapivě nízkou cenu od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Sleduje změny v sortimentu výrobců, navštěvuje veletrhy, monitoruje tisk i diskusní servery. Díky nezávislosti na tuzemském velkoobchodu, rostoucímu zájmu zákazníků a flexibilnímu propojení internetového a kamenných obchodů, ROZKVĚT HARMONIE  zařazuje do svého sortimentu i horké novinky.

Propojením internetového  obchodu naši zákazníci dále získávají:

  • aktualizovaný přehled nabídky výrobků zde
  • jistotu rychlého dodání.

ad 2.   PORADNA ROZKVĚT HARMONIE

          - místo pomoci lidem bez rozdílu věku k nové kvalitě života,

          nabízí cíleně vybrané služby zejména k

               - obnově a zlepšení fyzického, duševního, duchovního a sociálně emociálního zdraví, kvality, úspěchu a radostí denního života k podpoře nové kvality života.

               - podpoře a tvorbě BUNĚK ROZKVĚTU HARMONIE

Nabídka obsahuje služby nabízené po internetu, nebo přímo v centru i služby poskytované v jiných prostorech.

Služby poskytují jak kmenoví pracovníci centra, tak  spolupracovníci externí.

Přehled nabídky služeb je zde


ad 3. KLUB HARMONIE - MOJE ŠŤASTNÁ RODINA

                klub pro  zdravou rodinu, ekologickou domácnost a  zdravé vaření.  

       KLUB nabízí přátelský vztah k lidem a poskytuje členům řadu výhod.

       Umožňuje získat na celém území ČR zejména pomoc  k:

      *  úspoře výdajů na provoz domácnosti / pracoviště, 

         Podrobná informace o nabídkách KLUBU jsou zde      


 Nejcennější aktiva našeho podnikání jsou :

                          - zákazníci jejichž potřeby uspokojujeme a

                          - naše vztahy, které s nimi udržujeme.

                          - rozvíjení přátelských vztahů se zákazníky,

                          - individuální přístup a rovnocenný partnerský vztah k zákazníkovi

 Aktiva jsou dnes podmínkou naší úspěšné spolupráce na dynamicky se měnících trzích.

Internet a jeho služba WWW přináší nové perspektivy do světa podnikání a dává vzniknout nové disciplíně- interaktivnímu (online) marketingu.

Postupně využíváme  možnosti, které  internet nabízí.


 
 
HOME  | o nás | program | KNIHOVNA | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2009 -2024 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Ing.Rudolf Vondřich, všechna práva vyhrazena