Pozvánka na Slavnost jarních pupenů

Motto:
Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása.
Vyzařuje-li z člověka krása, vládne v jeho domě harmonie.
Vládne-li v jeho domě harmonie, panuje řád v národě.
Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě.
čínské přísloví

 

Milí přátelé,

Na úsvitu nového tisíciletí si ve zvýšené míře začínáme uvědomovat vzájemnou propojenost celé planety a důležitost vzájemného pochopení, tolerance a pozitivních životních hodnot. Vědomi si současného převládajícího konzumního životního stylu a potřeby probuzení národního uvědomění a urychlení pozitivního vývoje společnosti Vás zveme na Slavnosti jarních pupenů, kde zasadíme stromy zdraví. Porostou s myšlenkou zde vyjádřenou. Akce je vhodná i pro děti.

Cíl slavnosti:
Veřejným činem se přihlásit k nastoupení cesty obrody, uvědomění a odpovědnosti vůči sobě, společnosti, národu, planetě a všem bytostem, se kterými jsme svými životy propojeni. Zvedneme kamínek, aby mohl vytrysknout pramen.


Místo konání:

HÁJ MOUDROSTI "POD PRESEM" (bývalý posvátný háj našich předků)
Přerov nad Labem (asi 20 km severovýchodně od Prahy)

Datum: neděle, 25. března 2012
Čas zahájení: 13.00 hod. přesně
Odjezd z Prahy: 11.08 hod.ze stanice Černý Most B-Metro, nástupiště č.14 bus 398 směr
Poděbrady do zastávky na znamení   Přerov nad Labem, rozcestí. u obory ", příjezd v 11.36
hod.
  odjezd 16.30 hod. návrat Praha 16.58 hod.Černý Most.

Program:

1. Uvítání a krátká slavnostní promluva

  2. Vysazení stromů zdraví s hudebním doprovodem.
  3. Rozloučení

Poznámka ke smyslu a organizaci slavnosti: Snažení ve světě příčin by mělo dojít naplnění v činu, upřímném, chtěném a správně motivovaném. Proto vás přátelé nezveme na podívanou za známými osobnostmi, ale chceme, aby se každý dostavil kvůli principu, ze svého rozhodnutí.

Letošním setkáním také uctíme zakladatelku Háje moudrosti, paní Marii Švestkovou, která odešla do věčného východu v předminulém minulém roce.

Stromky budou k dispozici na místě,  je možno vzít i své. Každý kdo bude vysazovat si musí vyčistit a proklestit prostor, je vhodné vzít nůžky, srp, příp. rýč (několik bude na místě). Slavnost se koná za každého počasí. Všichni příchozí jsou vítáni včetně rodinných příslušníků všech věkových kategorií. Děti i pejskové jsou vítáni též.
.
Pozemek HÁJE MOUDROSTI se nachází cca 15 minut od zastávky busu Přerov nad Labem, rozcestí. u obory". Společný odchod ze zastávky ve 11.40 hod. Cesta bude značena od kostela.


Prosíme o závazné přihlášení do: 21.3.2012 (Umožníte tak lepší organizaci)
Kontakt:

Ing. Ruda Vondřich - HARMONIE se čtyřlístkem + ROZKVĚT HARMONIE

Tel/Fax: 274 86 0 825 , 602 711005
E -mail: info@rozkvet.cz

Přihláška   ZDE

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2008-9 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena