Září

Spatřila jsem hlubokou, temnou studnu a nahoře vědro, připevněné na provaze. Viděla jsem, jak vědro  klesá do studny, a když bylo vytaženo nahoru z temnoty, bylo po okraj naplněno čistou, průzračnou  vodou. Slyšela jsem slova:

"Hluboko v každé duši je čistota Ducha. Najdi si čas, abys ji hledala, a až ji najdeš, vynes jí  na povrch."