9.9.

Když se nějaká duše snaží získat ze života co nejvíce, aniž by dávala, nemůže najít pravé a trvalé štěstí a radost; neboť aby někdo nalezl hlubokou vnitřní radost a spokojenost, musí myslet na jiné a žít pro ně. Nikdo nemůže žít pro sebe sama a být šťastný. Kdykoliv ve svém životě zjistíš, že máš pocit nesouladu a neuspokojení, můžeš si být jist, že je to proto, že jsi  přestal myslet na jiné a příliš ses zaměřil na sebe sama. Cesta ke změně spočívá v tom, že začneš myslet na někoho jiného a dělat něco pro druhé  a zcela zapomeneš na sebe. Mnoho duší je v nouzi, takže se vždy najde něco, co můžeš dělat pro někoho jiného. Otevři tedy své oči a srdce a nech světlo, ať ti ukáže cestu, a láska ať vede tvé činy. Dovol, ať tě naplní a zahrne Má láska, a buď v naprostém pokoji.