8.9.

Dovol, abych působil v tobě a skrze tebe. Ať Moje láska a světlo volně proudí do tebe a skrze tebe ven do světa. Uvědom si, že vše je jako na počátku, když jsme spolu kráčeli a hovořili, a že jsi prošel celým cyklem a znovu ses vrátil a sjednotil se Mnou, se svým Milovaným. Nesni o tom, netouži po tom; jednoduše si uvědom, že už se tak stalo a že již nikdy nedojde k žádnému rozdělení. Už se nemusíš nadále toulat po divočině, ztracený a sám, aniž bys věděl, jak se vrátit. Uvědom si, že každý tvůj krok je veden a řízen Mnou a že tím, jak si stále více uvědomuješ Mne a Mou božskou přítomnost, nemůžeš už nikdy ztratit svou cestu. Vzdávej za to věčné díky a nech své srdce tak naplnit radostí a vděčností, abys ji stále dával najevo a aby každý tvůj dech říkal "Děkuji ti, můj Milovaný".