6.9.

Žij pro přítomnost. Nesnaž se hnát dopředu, nedělej plány na zítřek, protože zítřek možná vůbec nenastane. Plně se raduj z dnešního dne; užívej ho, jako by byl tvým posledním. Dělej všechny ty báječné věci, po kterých jsi dosud toužil, ne však nedbale nebo bezmyšlenkovitě, ale s opravdovou radostí. Buď jako malé dítě, které nemyslí na zítřek a zapomnělo, co se stalo včera, ale žije tak, jako kdyby jediný čas, na kterém záleží, byl přítomný okamžik. Přítomnost je ten nej více vzrušující čas, který jsi kdy poznal, proto z ní nepromarni ani vteřinu. Žij v bdělosti, připraven na cokoliv v kterýkoliv okamžik. Když budeš takto žít, budeš připraven a otevřen ke všemu, co se může přihodit. Změny přijdou, a to velmi rychle. Povznes své srdce v hluboké vděčnosti, až začnou jedna za druhou přicházet. Vždy hledej opravdu to nejlepší v každé změně, která nastane.