5.9.

Jestliže sis zvolil konat Moji vůli a kráčet po Mých cestách, musíš tak činit z celého srdce, ať to znamená cokoliv. Musíš brát věci tak, jak jsou, když se učíš následovat Mou vůli. Pouze tehdy, když vše dáš, vše dostaneš. V duchovním životě nemůžeš vybrat všechny rozinky z koláče a nechat těsto; buď vše, nebo nic. Mnohé duše si chtějí vybírat pouze ty životní úkoly, které je přitahují, a přehlížet ty, které nevyhovují jejich nižším potřebám. Jestliže tak číníš, pak nežiješ duchovním životem; vybíráš si a volíš to, co chceš činit ty, nikoli co od tebe vyžaduji Já. Nemůžeš očekávat, že se věci budou vyvíjet pro tebe příznivě, je-li tvůj postoj takový. Já potřebuji tvou naprostou oddanost a odevzdanost, dříve než mohu konat divy a zázraky uvnitř a skrze tebe. Nyní, když to víš, proč pro to něco neděláš?