4.9.

Měj vždy před sebou představu dokonalosti, harmonie a krásy a nalézej ji ve všem a v každém. Ať láska v tobě překypuje jako voda a proudí ke všem stejně. Ať v tobě není žádná diskriminace, protože všichni pocházíte ze Mne, všichni jste jedna rodina. Univerzální láska začíná v každém jednotlivci a razí si cestu ven. Když si to každý jednotlivec uvědomí a dovolí této lásce volně plynout, dojde ve světě k velkým změnám, protože láska proměňuje všechnu nenávist, žárlivost, závist, kritičnost a nenasytnost. Všechny tyto vlastnosti zapříčiňují války, zkázu a smrt. Láska tvoří život - život věčný, život hojnosti. Láska s sebou přináší klid, radost, pravé a trvalé štěstí a spokojenost. Především však přináší jednotu a soulad. Proto, jestliže ses zatoulal do známých či méně známých míst a ztratil jsi směr, vrať se zpět na cestu lásky, která vede přímo ke Mně, a tam Mě najdeš, jak čekám hluboko v tvém nitru.