23.9.

Nemůžeš hrát tenisové utkání, jestliže pouze stojíš s raketou a míčkem v ruce. Musíš raketu zdvihnout a odpálit míč přes síť. Musíš jednat. Stejné je to s vírou. Musíš vykonat nějaký čin, abys sám sobě dokázal, že tvá víra přináší výsledky, jestliže podle ní žiješ. Čím více se podle ní snažíš žít,tím důvěřivějším se stáváš, až jsi nakonec ochoten učinit jakýkoliv krok ve víře bez zaváhání, protože víš, že kráčíme spolu a že vše je možné. Musíš věřit ve svou schopnost plavat, dříve než skočíš do hluboké vody; jinak se utopíš. Musíš věřit ve svou schopnost žít ve víře, dříve než v ní začneš žít. Víra plodí víru. Jak můžeš poznat, zda Mi můžeš věřit, aniž bys to zkusil a přesvědčil se, jestli tomu tak je?