22.9.

Nemarni čas planými myšlenkami a klábosením. Využij každou chvíli pro láskyplné, kladné a tvořivé myšlenky a slova. Uvědom si, že myšlenky, které vysíláš, mohou pomáhat,nebo škodit; proto buď pánem svých myšlenek a slov, a ne jejich otrokem. Proč se neraduješ plně ze života? To můžeš pouze tehdy, když vydáváš ze sebe to opravdu nejlepší v pravý čas slovy i skutky. Otevři své oči a srdce a uvidíš a pocítíš to opravdu nejlepší ve všem a v každém kolem sebe. Máš-li potíže, jak objevit to opravdu nejlepší, prostě nepřestávej hledat, dokud to nenalezneš; čeká to na tebe. Na světě je mnoho úžasných věcí. Proč nevěnuješ čas tomu, aby ses na ně soustředil a naplnil jimi svůj život tak, aby věci nepříjemné, nešťastné a neharmonické nenalezly v tvém životě místo? Život je takový, jaký jej uděláš. Co uděláš ze svého života?