2.9.

Toužíš-li vnést do světa mír a harmonii, pak musíš začít hledat mír a harmonii ve svém vlastním srdci. I Pouhým mluvením o míru marníš čas. Musíš hledat a nalézat ono vědomí míru, které nic a nikdo nemůže narušit, a setrvávat v něm. V takovém stavu vědomi budeš schopen účinně pomáhat vnášet mír a harmonii do života mnoha lidi. Nejprve si plně uvědomuj mír a harmonii ve svém vlastním životě, a pak, jako když hodíš kámen doprostřed rybníka, se od tebe začnou v kruzích šířit vlnky, dotýkat se životů tvých bližních a měnit je. "Jak zaseješ, tak také sklidíš." Když zaséváš rozkol a nesoulad, také je sklidíš; zatímco zaseješ-li mír a harmonii, žně míru a harmonie budou velké nejen pro tebe, ale i pro všechny duše, s kterými se setkáš.