11.9.

Dokud nezačneš vše, co se naučíš, uvádět do praxe, nepoznáš, zda to má pro tebe smysl. Může to být vhodné pro jiné, ale co ty? Pamatuj si, že nemůžeš těžit z hlubokých vnitřních duchovních zkušeností někoho druhého. Pomůže ti, když o nich budeš číst, když se o nich budeš učit, a dokonce jim jen naslouchat a hovořit o nich. Ale pouze na tobě záleží, abys je realizoval ve svém vlastním životě, toužíš-li žít podle Ducha a podle víry. Nikdo tě nemůže přimět žít duchovně. Každá duše je ve své volbě na prosto svobodná. Co sis zvolil ty? Pouze sedět v pozadí a strávit zbytek života nasloucháním zkušenostem ostatních? Nebo se právě zde a nyní svým životem zcela oddáš Mně a proměníš ve skutek všechny ty úžasné lekce, kterým ses naučil, a přitom budeš sledovat jejich účinnost?