10.9.

Dříve než zaseješ semeno do země, vypadá jako každé jiné semeno, hnědé a vysušené, jako by v něm nebyla vůbec žádná životní síla. A přesto ho dáš do země s důvěrou a ono v pravou chvíli začne růst. Ví, v co se chystá vyrůst. Ty víš, co jsi dal do země pouze podle toho, co je napsáno na baličku, ale věříš, že z tohoto určitého semínka vyroste určitá rostlina, a skutečně se tak stane. Když zasadíš správné myšlenky a ideje do své mysli, musíš to učinit s naprostou důvěrou, s vědomím, že z nich vzejde pouze dokonalost. Když tvá víra zesílí a stane se neotřesitelnou, tyto konstruktivní myšlenky a ideje začnou růst a rozvíjet se. Pak můžeš dokázat vše. Za tím vší je ona vnitřní síla uvnitř každého jedince. Vše způsobuje ono Já jsem v tvém nitru.