9.2.

Nové nebe a nová Země jsou nyní zde. Jde prostě jen o to rozpoznat a přijmout vše, co se děje, a povznést své vědomí tak, aby sis plně uvědomoval všechno, co se odehrává v tobě i kolem tebe. Jestliže si neuvědomuješ vše, co se právě děje, neznamená to, že se to nekoná. To prostě znamená, žes to vyloučil svou vlastní pýchou a domýšlivostí, která tě oslepila a znemožnila ti vidět zázraky kolem tebe. Proto své vědomí stále povznášej. Čím výše je povzneseš, tím zřetelněji poznáš pravdu a nebude nic, co by zastřelo tvou dokonalou vizi. Jestliže jsi spatřil zázrak této vize, pak ji přenes dolů a uveď ji ve skutek; nechť se stane součástí tvého každodenního života. Dokud není vize ztvárněna, nestane se skutečností. Pravím ti, abys pohleděl na Mé nové nebe a novou Zemi, které teď dostávají tvar.