8.2.

Probouzej se osvěžen a obnoven a očekávej jen to nejlepší od nastávajícího dne, a tím se ti dostane jen to nejlepší. Uvolni se a přenech Mi vedení. Nikdy nezačínej den ustaraně a plný napětí. Spánek a odpočinek obnovuje a oživuje Ducha. Vykroč do nového dne pravou nohou se srdcem plným lásky a vděčnosti, plným velkého očekávání. Dnešek nemá žádné poskvrny, které by ho zmařily, tak proč ho takový neuchovat? Udrž své vědomí povznesené k výšinám a uvidíš, že se ti dnes odhalí ty nejkrásnější události. Je to nový den a nová cesta. Zanech včerejšek za sebou se všemi jeho vadami a chybami a obrat list. Proč vléci staré za sebou do tohoto nového dne? Všemi způsoby se uč ze svých lekcí, ale neklaď na ně takový důraz, aby tě srážely natolik, že nebudeš moci vstoupit do nového dne s lehkým a radostným srdcem.