7.2.

Najdi si čas, abys zkoumal své srdce. Bereš něco nebo někoho jako samozřejmost? Cítíš se být stále znuděn a přesycen životem? Jsi dárce, nebo příjemce? Je tvůj život nepřetržitou službou bližním, nebo žádáš pro sebe jistá práva? Nemůžeš očekávat, že najdeš pravé a trvalé štěstí, aniž bys dával a sloužil bez jakýchkoli nároků pro sebe. Jen tehdy, když dokážeš přijmout, že tento život je život služby, život dávání, život plného odevzdání se Mně a do Mých služeb, život, kdy nižší já je zapomenuto a ty žiješ pro celek, můžeš pochopit, co míním, když říkám, že žiješ opravdu plný a slavný život a že jsi mocně požehnán. Začni tedy hned teď rozvíjet své vědomí. Začni žít a pracovat pro celek a sleduj, jak se mění tvůj celkový pohled a přístup.