4.2.

Žít duchovním životem neznamená být připraven o všechny světské statky, které potřebuješ a které ti usnadňují život. To prostě znamená, že máš užitek z každé jednotlivé věci, kterou potřebuješ užívat ku prospěchu celku a pro Mou čest a slávu. Jestliže něco ukončíš, ať je to cokoli, vrací se to ke Mně s láskou a vděčností, protože poznáváš, že vše, co máš, je Mé. Poznáš,že čím více odevzdáš, tím větší prostor se uvolní pro to, co přichází. Přijmi vše, co potřebuješ, ale nikdy se nepokoušej to vlastnit. Čím více si něco přivlastňuješ, tím větší je pravděpodobnost, že to ztratíš. Mé sýpky jsou přeplněné. Budeš-li správně řadit své hodnoty, nebude ti scházet vůbec nic. Ale pamatuj si, že Mě máš vždy ve všem klást na první místo, vzdávat za vše díky a vracet Mi to, co jsi ukončil.