3.2.

Jestliže se řídíš Mými zákony a posloucháš je, tvůj život se stává bohatým a mocně požehnaným. Neuposlechni tyto zákony a dříve nebo později shledáš, že jsi na šikmé ploše, dokud si neuvědomíš, kdes udělal chybu, a nerozhodneš se všechno špatné napravit. To nastane, až začneš dávat důležité věci na první místo a až se zbavíš své neústupnosti a vyhledáš Mne a Mé království. Není to snadné, jestliže jsi klesl až na dno a zdá se ti, že život nemá žádný smysl. Přesto to budeš muset udělat. Vlož nohu na nejnižší příčku žebříku a začni stoupat bez ohledu na to, jakkoliv se ti to právě může jevit obtížné. Jakmile se dostaneš na vyšší příčku a postupně si najdeš cestu z beznaděje, do níž jsi klesl, život se začne pro tebe měnit a najdeš jeho skutečný smysl.