22.2.

Buď sám sebou a nesnaž se být nikým jiným. Je třeba různých forem života, aby mohl být stvořen svět. Nechci, abyste všichni byli stejní jako hrášky v lusku. Potřebuji, abyste byl každý jiný, každý dělal svou určitou práci, hrál svou určitou roli a zároveň splýval dokonale s celkem. To neznamená, že musí dojít k nějakým nesouladům či neshodám proto, že jste každý jiný. V orchestru je mnoho různých hudebních nástrojů a každý v něm má své právoplatné místo a vplývá do něj dokonale, hraje-li v harmonii s celkem. Jen tehdy vznikne neshoda a zmatek, když se jednotlivé duše naprosto odchylují, aniž by myslely na celek. Je-li tvé srdce na správném místě a ty žiješ a pracuješ pospolu s druhými pro dobro celku, dostaví se vždy jen to nejlepší. Proto přestaň za každou cenu bojovat a nech věci volně plynout. Vše, co musíš udělat, je prostě být a nechat vše se odvíjet.