21.2.

Nikdo není rád, je-li zraňován či oslabován; nikdo není rád opomíjen nebo neoblíben a nežádoucí. Proč tedy nejednat se svými bližními s láskou a s úctou? Snaž se jim porozumět a buď ochoten jít s nimi i tu druhou míli, je-li to nutné. Buď velmi tolerantní, velmi trpělivý a velmi laskavý. To je způsob, jakým bys byl rád, kdyby se jednalo s tebou, a proto žij tak, jak by sis přál, aby žili druzí. Buď dobrým příkladem, ale nečiň tak nikdy proto, že cítíš, že se to od tebe očekává. Čiň tak proto, že to chceš dělat a že toužíš z celého srdce vložit ze sebe to nejlepší do všeho, co děláš, říkáš a myslíš. Čím větší je tvá touha, tím snáze bude naplněna. Nikdy se nespokojuj s nějakou průměrností nebo polovičatostí. Hleď, aby vše, co činíš, bylo opravdu to nejvyšší, aby tvé pohnutky byly čisté a aby nebylo nic sobeckého v ničem, co děláš.