16.2.

Jak nakládáš s věcmi, na kterých v životě záleží? Řadíš správně své hodnoty? Proč si nenajít čas ke ztišení se, k prozkoumání svých pohnutek, abys tak zjistil, zda jsou to ty nejvyšší hodnoty? Jen ty tak můžeš učinit. Nikdo jiný tak nemůže udělat za tebe. Může to pro tebe znamenat i čekání na Mě, aniž by se ti dostalo bezprostřední odpovědi. Možná, že pro tebe budou důležité lekce, kterým se můžeš naučit jen při klidném čekání na Mne, zvláště když jsi netrpělivá a náročná duše. Proč pro sebe dělat výjimky? Znáš na vše teoretické odpovědi. Nyní je čas, abys je uvedl do praxe a viděl, jak působí. Nikdy se nenaučíš těmto životně důležitým lekcím, aniž bys je na sobě vyzkoušel. Proč to neuděláš hned a nepřestaneš marnit čas pouhým přemýšlením? Uč se řadit své hodnoty správně a klást pravé věci na první místo. Dovol Mi působit v tobě a skrze tebe.