15.2.

Tajemství úspěšné činnosti spočívá v tom, že chceme, aby byla úspěšná, a máme k ní tak kladný vztah, že tomu ani nemůže být jinak. Pustit se do obtížné práce s polovičatostí nemůže přivolat úspěch; když však do ní vložíš celé své srdce a opravdovou touhu vidět dobré dílo, dopadne tvé dílo jen i tím skutečně nejlepším způsobem. Nechť je vše, k čemu se odhodláš, konáno celým srdcem, od těch nejmenších všedních prací k těm nejobtížnějším a nejsložitějším. Buď ochoten I přijmout od života skutečné výzvy a nikdy se jich neobávej. Jestliže čelíš těmto výzvám ve správném duchu a s vnitřním vědomím, že jsem to Já, kdo působí v tobě a skrze tebe a kdo ti pomůže dokončit úkol, může se stát cokoliv. Změň svůj přístup, a otevřeš tak dveře proudu silné kladné a tvořivé energie pro celou svou bytost. Uvědom si, že se můžeš změnit, a to velmi rychle, ale záleží to na tobě.