14.2.

Láska je ve vzduchu. Pociťuj její vřelost, radost z ní a svobodu, která s ní přichází. Láska je vnitřní stav bytí. Není třeba o ní mluvit, protože se projevuje sama tisícero způsoby: pohledem, dotykem, jednáním. Láska je všude, ale musíš si jí být vědom, abys ji mohl plně ocenit. Vzduch, který vdechuješ, je všude, ale ty jej bereš všechen samozřejmě, dokud se nezastavíš a nezačneš si jej uvědomovat spolu se skutečností, že tě udržuje při životě. Nic neber jako samozřejmost, protože když tak činíš, život ztrácí všechnu radost a jiskru. Láska začíná z malých počátků a roste a roste. Jestliže se opravdově navzájem milujete, máte jeden v druhého víru a důvěru. Nech takovou lásku plynout a nedovol, aby se jí cokoli stavělo v cestu. Nech Mou božskou lásku protékat vším a poznej onen mír, který přesahuje veškeré chápání.