12.2.

Dbej, abys měl ve svém životě dokonalý vzor a plán. Neexistuje nic náhodného. I když se ti to může zdát velmi podivné, vše je v Mém božském plánu. Nebyl bys tam, kde jsi, nedělal bys to, co děláš, kdybych na tebe nevložil svou ruku. Mé cesty nejsou tvými cestami. Snaž se vždy konat Mou vůli. Vím, co je pro tebe nejlepší, tak proč proti tomu bojovat a myslet si, že vše znáš nejlépe? Měj ve Mne absolutní víru a důvěru. Věz, že Já jsem vždy zde a že tě nikdy nenechám klesnout, ani tě neopustím. Zůstaň Mi nakloněn. Naslouchej tomu, co ti musím říkat v tichosti - naslouchej i mému nejtiššímu šepotu. Poslušnost ti otevírá zcela nový život a uvolňuje nové energie, které jsou ukryty hluboko v tobě a čekají na uvolnění, až budeš připraven a ochoten následovat je bez otázek.