11.2.

Dokud nejsi ochoten se Mi odevzdat a najít si čas, aby ses ztišil a se Mnou sladil, nemám žádný prostředek, jak bych pracoval v tobě a skrze tebe. Vždy měj na paměti, že musíš vykonat svůj díl. Musíš klást správné věci na první místo, a jakmile to uděláš, otevřeš všechny dveře a Já budu schopen činit v tobě a skrze tebe zázrak za zázrakem. Bez prostředníků se Má práce zastaví. Potřebuji stále více pomocníků očištěných od sobectví tak, že nic nezastaví volný proud, plynoucí do nich a skrze ně. Nemohu tě použít, aniž by ses Mi odevzdal. Nikdy si nevezmu nic, aniž by Mi to bylo svobodně odevzdáno. Proto Mi dej vše, nic nezadržuj a při svém dávání zcela zapomeň na sebe. Sjednoť se s rytmem života, s Mým rytmem, a plyň s nenuceností a laskavostí. Nemarni více čas pouhým přemýšlením, ale hned teď pro to něco udělej.