10.2.

Zaměř se vysoko; čím výše, tím lépe. I když nedosáhneš vysokého cíle pokaždé, alespoň shledáš, že vyvíjíš úsilí až na hranici svých možností. Vždy čekej od života to nejlepší; pohleď, jak se ti toho dostává - a vzdávej za to věčné díky. Pamatuj, že vím, co potřebuješ, dokonce dřív, než o to požádáš, a že všechny tvé potřeby jsou zázračně uspokojovány. Jak jsi požehnán, že můžeš znát tyto nádherné pravdy a vstřebávat je do nejzazších hlubin své bytosti! Být si vědom závratných změn a stálého růstu a rozvoje na všech úrovních. Vědět, že při všech změnách, které musejí přijít proto, že staré musí ustoupit novému, nedopadne žádné zlo na ty duše, které se naučily vkládat svou plnou víru a důvěru ve Mne. Vědět bez stínu pochyb, že se Mnou je všechno možné.