9.8.

Vždy se dívej na vše optimisticky a zažeň všechny skličující a negativní myšlenky. Jsi obklopen mnoha úžasnými lidmi, věcmi a životními zkušenostmi. Proč se na ně nesoustředíš, nevzdáš za ně díky a nezbavíš se všeho nepříjemného, nešťastného a obtížného? Svým životním postojem a názory přivoláváš k sobě buď to opravdu nejlepší, anebo to nejhorší. A proto, když obviňuješ ze svého ne štěstí své životní poměry nebo jiné lidi, pohlédni do nitra, abys zjistil, co můžeš udělat pro změnu svého postoje. Když tak učiníš, uvidíš, že kousek po kousku dochází ke změnám, a začneš si uvědomovat, jak mocně jsi požehnán a jak je život vskutku báječný. Jaká radost a výsada je být živ, být tam, kde jsi, dělat to, co právě děláš, obklopen tolika úžasnými věcmi a lidmi! Začni je hledat hned teď. Jsou přímo zde, takže nemusíš hledat příliš dalek.