8.8.

Když se naučíš konat Mou vůli a kráčet po Mých cestách, začneš chápat význam vnitřního klidu a harmonie. Tvé srdce bude přetékat láskou, tvé porozumění se prohloubí a ty budeš shovívavější, otevřenější a uvidíš jasně, že je mnoho cest, které vedou ke Mně. Naučíš se žít a nechávat žít a už nebudeš mít pocit, že tvá cesta je jediná. Už nikdy nebudeš v ničem neústupný, ale velmi klidně a s důvěrou půjdeš svou cestou a budeš dělat to, co cítíš, že je pro tebe správné. Už se nebudeš dále snažit měnit jiné duše, ale naučíš se žít takovým způsobem, že ostatní budou chtít vědět, co to je, co jsi získal a oni nikoli. Nikdy nezapomeň, že daleko víc naučíš příkladem. Budeš-li klidně plnit Mou vůli, bude to pro lidstvo účinnější než vykřikovat krásná slova z výšin a přitom nežít tak, jak hlásáš.