3.8.

Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Očekávej, že nové dveře ti odhalí ještě větší divy, slávu a překvapení. Vždy přijímej z každé situace to opravdu nejlepší a věz, že z ní opravdu to nejlepší vzejde. Nikdy nepodléhej depresi a malomyslnosti, jestliže uvidíš, že se před tebou nějaké dveře zavírají. Prostě věz, že vše pracuje pro dobro těch duší, které Mě opravdu milují a ve všem Mě kladou na první místo. Uvědom si, jak každou zkušeností rosteš a vyspíváš, a hledej pravou příčinu. Uč se ze svých zkušeností a buď rozhodnut neudělat nikdy stejnou chybu dvakrát; i ze zdánlivé chyby může mnohé vzejít, jestliže se jí nenecháš sklíčit. Velmi důležitý je tvůj celkový postoj k životu. Uvědom si tedy, že tvůj život bude takový, jakým jej učiníš. Učiň jej úžasným, radostným a vzrušujícím, ať se v něm může stát cokoliv, protože konáš Mou vůli.