24.8.

Zkoumej své srdce. Je v tobě něco, co způsobuje nejednotnost a rozdělení? Je zde nějaké nepochopení, žárlivost, závist nebo cokoli negativního, co by se mělo zbrzdit? Budeš se muset na sebe jasně a zpříma podívat a být sám k sobě poctivý. Poznáš bez stínu pochyb, zda ses stal oním zrnkem písku, které brání dokonalému splnění Mého plánu. Nemáš-li dobrý pocit a shledáváš, že pro sebe máš výmluvy a snažíš se ospravedlnit své skutky a myšlenky, můžeš si být jist, že hluboko v tvém nitru je něco, co je nutno změnit. Jakmile to rozpoznáš, nenech se tím sklíčit, ale začni právě zde a teď hned měnit svůj celkový pohled a postoj. Já jsem vždy zde, abych ti pomohl. Zavolej Mě a Já ti pomohu překonat vše, co ti stojí v cestě a brání ti ve sjednocení s celkem.