23.8.
 
Ať síla Ducha proudí do tebe a skrze tebe. Otevři se této nekonečné síle a uvědom si, že její pravé tajemství spočívá v udržování úzkého spojení se Mnou, v čerpání z nekonečného, věčného pramene. Síla Ducha je stále zde, aby z ní mohly čerpat všechny duše, které jsou připraveny ji správně užívat pro blaho celku. I ty musíš být připraven; musíš o ni nejdříve požádat, než můžeš být obdarován. Nemůže být na tebe seslána, dokud se na ni nepřipravíš. Věříš, že se Mnou jsou všechny věci možné? Přijímáš to jako skutečnost, nebo stále ještě připouštíš, aby pochybnosti a obavy kazily dokonalost tvého života? V celém životě je dokonalý rytmus, a jestliže i ty se dostaneš do tohoto rytmu, popluješ s ním bez jakéhokoliv úsilí a nalezneš v tom radost a nadšení. Proč tedy nevplyneš do rytmu, nenaladíš se a neraduješ se plně ze života?