2.8.

Nauč se jednat spontánně, podle intuice, a dělat i to, co žádá tvé srdce, nejen to, o čem ti tvůj rozum říká, že je rozumné a účelné. Některé činy z čiré lásky se mohou zdát v očích ostatních velmi nerozumné, dokonce pošetilé, ale na tom nezáleží. Jsi-li vnitrně puzen k nějakému činu, vykonej ho a nezastavuj se, abys ho zvažoval, anebo se dokonce divil, proč ho děláš. I malý skutek lásky může mít dalekosáhlý účinek. Možná, že se v začátcích ani neprojeví. Neztrácej čas očekáváním výsledku; jednoduše dělej věci, o nichž víš, že je musíš udělat a potom ponechej ostatní na Mně. Někdy může trvat dlouho, než semeno lásky vzklíčí v tvrdém, chladném srdci, ale jakmile bylo jednou zaseto, dříve nebo později se samo objeví. Vše, co musíš udělat, je splnit s vírou svůj úkol, a pak zjistíš, že vše je velmi, velmi dobré.