18.8.
 
Nenech se sklíčit starostí o sebe sama natolik, abys zmeškal všechny zázrak života. Kráčej s očima široce otevřenýma, oceňuj krásu kolem sebe a podílej se na ní. Vyber si občas jeden den a plně jej oceň. Ať je každý jeho okamžik naplněn láskou a díkůvzdáním. Objeví-li ~ se cokoli neharmonického, rychle se rozhlédni a zjisti, jak to lze zaměnit za něco harmonického. Učiň to rychle, protože negativní a škodlivé myšlenky se mohou rozrůst stejně rychle jako plevel na zahrádce a udusit všechny krásné a jemné rostliny, jestliže jim dovolíš ujmout se vlády. Nauč se řídit své myšlenky tak, aby byly pouze myšlenkami krásy, harmonie a lásky. Jakmile se tvé pozitivní myšlenky jednou pevně ustálí, budeš automaticky hledat v každé situaci to nejlepší. Pouze tehdy se můžeš uvolnit a nechat do sebe vstoupit radost a svobodu Ducha.