13.8.

Uč se myslet a cítit s druhými, čiň jiným to, co by měli oni činit tobě. Uč se druhým rozumět a vstupovat plně do jejich životu a srdcí, uč se na ně vylévat svou lásku a porozumění, a tím odstraňovat všechnu kritiku, souzení a odsuzování. Uvědom si, že láska proměňuje všechnu hořkost a nenávist a že porozumění otevírá srdce, která byla dosud uzavřená, studená a neschopna souznění. Učiň skutkem tato slova: " Neodporuj zlu, ale překonávej ho dobrem." Je snazší tato slova říkat než proměňovat v činy, ale pokud lidstvo nebude podle nich žít, nebude v něm dobré vůle ani míru. Tato slova byla poslouchána, čtena a kázána po celé dlouhé věky, ale lidstvo se jimi neřídilo; proto jsou ve světě války, ničení, zlo a nenávist. To vše bude pokračovat, dokud se lidstvo nenaučí žít, a nebude již o životě pouze mluvit, a dokud neoživí tato krásná slova a nerozezní je v každodenním životě.