12.8.

Nedokážeš učinit vše, co bys měl, když jsi v napětí. Najdi si čas na to, abys byl sám, a udělej něco prostého, něco, co činíš rád, ale ať je to podle tvé vlastní volby, nikoliv podle návrhu někoho jiného. Když tak učiníš, zjistíš, že jsi schopen vidět vše v jiné rovině vědomí. Ulehčí se ti a poznáš, že jsi schopen dokázat mnohem více. Také se nikdy nepokoušej hledět příliš daleko dopředu; to samo o sobě může způsobit velké napětí a neklid. V dané chvíli můžeš udělat pouze jeden krok; učiň jej a další bude následovat přesně v pravý čas. Nech život plynout a nesnaž se s ním manipulovat. Nerozčiluj se a nebuď netrpělivý, když věci nevycházejí přesně tak, jak jsi očekával. Místo toho hledej a najdi smysl a řád všeho, co se odehrává, a uvědom si, že vše spěje k nejlepšímu.