10.8.

Chceš něco udělat, abys pomohl světové situaci? Pak nahlédni do svého nitra a nezapomínej, že vše začíná u jedince. Změníš-li své vědomí, směrem k lásce, harmonii, míru a jednotě, změní se i vědomí celého světa. Začátek však není vždy příjemný. Narazíš v sobě na temná místa, která budeš muset pročistit. Shledáš, že tvé motivy nejsou vždy ty nejvyšší a že tvé sympatie a antipatie jsou mnohem výraznější, než sis představoval. Zjistíš, že máš sklon k diskriminaci, přestože v Mých očích jsou si všichni rovni. Zjistíš, že tvá láska k bližním není taková, jaká by měla být. Uvědom si všechny své nedostatky a chyby a rozhodni se s nimi něco udělat, a to hned. Neexistuje pro to lepší doba. Já jsem zde, abych ti pomohl. Volej Mě a nech Mě vést každý tvůj krok.