1.8.

Sjednoť se se Mnou v klidu a míru. Jak můžeš očekávat, že uslyšíš Můj tichý hlas, když máš neklid ve svém nitru a jsi příliš zaměstnán, než aby sis našel čas ke zklidnění a naslouchání? Jakmile se naučíš ztišit, dokážeš se bez ohledu na to, co děláš a kde jsi, obklopit prostředím klidu a ticha a nalezneš v sobě onen střed míru, který nic nemůže narušit. A tam, v samém středu, nalezneš Mne. Dosáhneš jednoty se Mnou, pramenem všeho stvoření. V tomto stavu míru a jednoty se vyrovnáš s každou situací a budeš přesně vědět, co a jak máš dělat. Dosažení míru a jednoty není určeno několika málo jedincům, mohou o ně usilovat všichni, pokud chtějí. Proč nebýt v klidu a míru hned teď?