Říjen

Viděla jsem podzimní listí padat ze stromu, až nakonec strom zůstal bez jediného lístku. Slyšela jsem slova:
"Neznepokojuj se. Životní síla je uvnitř a z této síly vzejde nové. Věz, že staré musí zemřít, aby se
mohlo zrodit nové."