9.10.

Každá duše touží v životě po tom nejlepším. Ty nejlepší věci na tebe čekají, jsi-li připraven je přijmout. Ale musíš být ochoten je přijmout z celého srdce, s radostí a bez pocitu, že jich nejsi hoden nebo že na ně nejsi připraven. Zastáváš-li takový postoj, připravuješ se o své pravé dědictví, které k tobě nemůže dospět. Věz tedy, že v sobě nemáš nic, co by toto dědictví mohlo za držet. Nabízím ti život - život mnohem bohatší. Nabízím krásu, harmonii, mír, lásku. Cesty Ducha jsou tvými cestami. Kráčej po nich, žij v dokonalé harmonii s Mými zákony a sleduj, jak se vše odehrává ve skutečné dokonalosti. Nepřipouštěj si žádný stres ani napětí. Jednoduše přijímej vše, co ti náleží, s plným a vděčným srdcem a nikdy nezapomínej vyjádřit svou lásku a ocenění za všechno, čím jsi zahrnován.