8.10.

Nechť jsou tvé oči nezaujaté, abys v sobě viděl celistvou a dokonalou bytost, stvořenou k obrazu Mému. Nikdy se nepodceňuj a nemysli si o sobě to nejhorší. Pozvedni své myšlení a zaujmi k sobě pozitivní postoj. Jestliže jsi udělal chybu, nauč se odpustit si, a pak se dále ubírej vpřed a vzhůru. Nepotřebuji, aby ses bičoval, abys žil v sebelítosti a obavách o sebe. Uvědomuješ si, že když takto žiješ, uzavíráš se Mi a Já tě nemohu použít? Zůstaň otevřený; uč se ze svých chyb. Zapomeň úplně na sebe v lásce a službě svým bližním. Jakmile začneš myslet na druhé, tvé nižší já je zapomenuto. Služba je velký léčitel, velký obnovovatel rovnováhy. Zjisti tedy, co je v tobě nejlepšího, v čem jsi dobry; až na to přijdeš, vykroč a rozdávej z celého srdce. Jdi stále kupředu, nikdy zpět.