7.10.

Toužíš konat Mou vůli, nebo se stále ještě obáváš, že by tě to příliš mnoho stálo? Pamatuj, že vyžaduji vše, tudíž by sis neměl nic nechávat pro sebe. Jedině tehdy se ti vše vrátí, budeš-li vše dávat - dávat svobodně a s láskou. Zdá se ti, že je to příliš velká oběť? Jestliže se něco daruje z lásky, nejedná se o oběť, ale spíše o radost a potěšení. Proč váhat? Jestliže vše dáváš svobodně a nic nevlastníš, pak je vše tvé. Nemáš co ztratit, můžeš jen získat a celý svět leží u tvých nohou. Víš, že vše, co máš, přichází ode Mne, pramene všeho, a že vše je zde proto, aby to bylo využito, jakmile se naskytne potřeba. Můžeš tedy čerpat z Mých zásob bohatství, které je neomezené a je zde pro všechny duše, které Mě milují a kladou Mě ve všem na první místo.