5.10.

Jak jsi na tom se svým životem? Uspokojuje tě procházet životem bez cíle, dělat si, co chceš, žít, jak ty chceš, bez jediné myšlenky na někoho jiného? Jsi svobodný, abys tak činil. Mnohé duše takto žijí, a potom se diví, proč jsou nešťastné a nespokojené. Jen tehdy, když se naučíš zapomínat na sebe sama a žít pro druhé, najdeš skutečný mír v srdci a opravdovou spokojenost. Já jsem zde abych ti ukázal cestu, a je na tobě, abys ji přijal. Nikdo jiný to nemůže za tebe udělat; nikdo jiný nemůže za tebe žít tvůj život. Nauč se dávat, a ne pouze stále brát. Proč na jedné úrovni nedávat a na druhé nepřijímat? Život je dvousměrná záležitost, neustálé dávání a přijímání. Žiješ-li jen pro sebe, nemůžeš nalézt skutečné životní štěstí a uspokojení. Žij pro celek, dávej celku a sám buď celkem.