3.10.

Máš ve svých rukou velkou odpovědnost, protože tě zahrnuji všemi svými dobrými a dokonalými dary. Vkročil jsi na cestu k Novému věku, stále se k němu přibližuješ a stáváš se jeho součástí. Už se nemůžeš dále vymlouvat, když opomeneš udělat něco, co bys měl, a říkat, že jsi nic nevěděl nebo sis to neuvědomil, neboť nyní jsi odpovědný za každý svůj čin. Víš, jak kontrolovat své myšlenky a své činy; proto tak čiň. Nikdy se nepokoušej schovávat za neznalost, ale věz, že v sobě chováš všechno vědění, všechnu moudrost, všechno porozumění; je to prostě jen otázka neustálého čerpání z neomezených zásob. Vzdávej věčné díky za to, že znáš pravdu a že tato pravda ti umožňuje činit to, co se od tebe žádá. Buď v dokonalém míru.